top of page

 MINISTRIA E VERIFIKIMIT TË PASAPORTËVE DIPLOMATIKE (DPVM)

NË TË ARDHMEN TË GJITHA TË DHËNAT PASAPORTË DIPLOMATIKE

DHE VLEFSHMËRIA DO TË JETË I VERIFIKUESHËM  LEHTË PËRMES DPVM.

KËRKONI

[ JU LUTEM KUJDES DUKE PUNE DPVM ME TE GJITHA QEVERIT PER TA LEHTEsuar PUNEN PER TE GJITHE EMIGRIMET DHE AGJENCIA TE LIGJIT TE NDIHMOJNE TE VERIFIKOHEN

PASAPORTA DIPLOMATIKE TË VLEFSHME DHE DATA TË skadimit ETJ PËR PARANDALIMIN E KRIMEVE NË TË GJITHË BOTËN ] 

bottom of page